Oppstart av Nytt Spa eller Vannbytte

Du har kjøpt nytt spa – gratulerer!

Denne artikkelen er for deg som gjerne vil komme godt i gang, men ikke helt vet hvor du skal begynne.

Er du mer glad i å se video? Bruk denne

En bra start:
Vannet du fyller i spaet, må være av drikkevannskvalitet. Dvs. at du skal bruke helt vanlig vann fra springen, og så må du sørge for at vannet er i balanse.

Merk! For å holde vannet rent hele tiden, må du også ta stilling til hvilket desinfeksjonsmiddel du ønsker å bruke. Se guide 2: «Hvordan sikrer jeg meg at det ikke er bakterier i vannet – valg av desinfeksjonssystem».

Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.

Balansert vann er kjennetegnet ved sin flotte og klare overflate og krever et minimum av vedlikehold. Slik gjør du:

1

Fyll spaet til anbefalt vannivå (er nærmere angitt i bruksanvisningen som fulgte med spaet).

 

2

Start sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) og steng luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet).

3

Sjokk vannet for å fjerne eventuelle legionellabakterier ved å tilsette 3 SpaCare SunWac 12-tabletter (beregnet for spa med 1000-1500 l vann). Alternativt kan du også bruke SpaCare Minichlor (15 ml per 1000 l vann).

 

4

Tilsett 50 ml SpaCare No Scale (beregnet for spa med 1000-1500 l vann).

 

5

Tilsett 10 ml SpaCare Bright & Clear (beregnet for spa med 1000-1500 l vann).

 

6 

Mål alkaliniteten med teststrips eller med en digital SmartTest. Alkaliniteten skal ligge mellom 80 og 120 mg/l.

 

7 

Det er viktig at du får justert alkaliniteten riktig fra starten. Hev alkaliniteten med SpaCare Alka Up hvis den er for lav, eller senk den med SpaCare Alka Down hvis den er for høy. 
Bruk gjerne spaberegneren på www.scandinavianspacare.no, slik at du vet nøyaktig hvor mye du skal tilsette.
Når du har justert alkaliniteten, bør du vente i 3-4 timer før du fortsetter med punkt 8. På den måten får du det beste resultatet. Skal du bruke Alka Down, er det viktig at pumpen er slått av først – se videoen om "Start av nytt spa/vannbytte" for nærmere veiledning.

 

8

Mål pH-verdien og juster den til mellom 7,0 og 7,4. Er pH-verdien for høy, skal du tilsette SpaCare pH-Down, og er pH-verdien for lav, skal du tilsette SpaCare pH-Up.
Bruk gjerne spaberegneren på www.scandinavianspacare.no, slik at du vet nøyaktig hvor mye du skal tilsette.

 

9

Vannet er nå i balanse! Nå kan du slå av pumpen og nyte synet av klart og fint vann – god fornøyelse!

KjemiVann