Hytterutiner - spa uten oppsyn i 2-3 uker

Guide 9: Hytterutiner – spa uten oppsyn i 2-3 uker

Ved ankomst til spaet etter 2-3 uker:

Gjennomfør prosedyre som beskrevet under: 1, 2 og 4.

Sørg for at termocoveret er tatt av, og at massasjepumpen går.

Etter 60 minutter kan du måle klornivået. Vises det slett ikke noen rød farge fra DPD1-tabletten, er klorinnholdet 0 mg/l. Gjenta punkt 4 til det kan måles klor over 1 mg/l etter 1 time (se guide 11).

Du bør kontrollere vannkvaliteten hver uke. Men hvis du ikke alltid er i nærheten og dette derfor ikke er mulig, bør du følge veiledningen under:

1

Kontroller pH og alkalinitet. Mål pH-verdien med tablettester eller en digital SmartTest. Bruk bare spateststrips til å måle alkalinitet.

2

Juster alkaliniteten til et nivå mellom 80 og 120 mg/l og pH-verdien til et nivå mellom 7,0 og 7,4.

3

Senk vanntemperaturen.

4

Sjokk vannet ved å tilsette 3 SunWac 12-tabletter eller 15 ml MiniChlor per 1000-1500 l vann.

5

Tilsett 40 ml OxyPlus Activator Liquid for mer lengre varende desinfeksjon.