Hjelp: Vannet er grått eller uklart

Guide 4: Vannet er grått eller uklart

Det er typisk tre årsaker til at vannet i spaet kan bli grått eller uklart:

1. Utilstrekkelig filtrering
2. For høy pH-verdi eller alkalinitet – altså at vannet ikke lenger er i balanse
3. For mye organisk materiale fra de badende – dvs. mangelfull oksidering

1. Utilstrekkelig filtrering:

– Rens patronfilteret med SpaCare Filter Cleaner – gjerne hver uke eller 14. dag hvis vannet er uklart.
Er patronfilteret skittent, kan det ikke rense vannet godt nok, og det vil fort kunne oppstå problemer med grått eller uklart vann.
– Når filteret er rent, kan de minste partiklene i vannet fjernes ved å tilsette SpaCare Bright & Clear – men tilsett aldri mer enn 10 ml per 1000-1500 l vann.
– Det er viktig at spaets filtersyklus er korrekt innstilt! Blir vannet uklart eller grått, må filterpumpen gå i flere timer i døgnet.

2. For høy pH-verdi eller alkalinitet – vannet er ikke lenger i balanse:

– For å finne ut om det er noe galt med pH-verdien eller alkaliniteten i spavannet er du nødt til å måle deg frem: Mål alkaliniteten (TA) med en digital SmartTest eller teststrips.
– Juster alkaliniteten, slik at den har en verdi på 80-120 mg/l. Er alkaliniteten for lav, tilsettes SpaCare Alka Up, og er den for høy, tilsettes SpaCare Alka Down. Det kan være en fordel å bruke spaberegneren (LINK).
– Når alkaliniteten er justert korrekt, måles pH-verdien med en digital SmartTest eller tablettester. Sørg for at vannet er i balanse ved å få pH-verdien til å ligge mellom 7,0 og 7,4 med enten SpaCare pH-Up eller SpaCare pH-Down.

Alkalinitet er en betegnelse for mengden av oppløste alkaliske salter i vannet som; karbonater, bikarbonater og hydroksider. Alkalinitet et vannets pH-buffer. Jo større buffer det har, jo større er vannets motstand mot endringer i pH-verdien.

Se ev. Guide 3: Jeg kan ikke justere pH-verdien.

3. For mye organisk materiale fra de badende – mangelfull oksidering:

Organisk materiale fra de badende og fra hudpleieprodukter mv. vil gjøre vannet grått og uklart hvis ikke stoffene kjemisk «brennes» vekk fra vannet.

1. Tilsett tre SpaCare SunWac 12-tabletter (beregnet for spa med 1000-1500 l vann). Som alternativ kan du bruke SpaCare Minichlor (15 ml per 1000 l vann).

2. Hvis du ikke ønsker å bruke klor, kan du i stedet for tilsette to måleskjeer (2 x 15 ml) SpaCare SpaChock eller Active Oxygen Granular (A) per 1000 l vann og la pumpene gå i 20-30 min.

Hvis ingen av de tre forslagene løser problemet, må vannet byttes. Rens først det skjulte rørsystemet med SpaCare Biofilm Cleaner og bytt deretter vannet.

Få en bra start med nytt vann. Se videoen vår om «Start av nytt spa/vannbytte».

Tips! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.