Filtervedlikehold og filtersyklus

Guide 5: Filtervedlikehold og filtersyklus

Filteret i spaet bidrar til at vannet holder seg klart. Kort sagt betyr det at jo mer filterpumpen går, jo renere vann har du.

Kom godt i gang med ditt nye spa – se videoen vår om «Start av nytt spa/vannbytte»

Merk! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.

Slik vedlikeholder og renser du filtersystemet:

1

Sørg for at filterpumpen går det antallet timer som badebelastningen krever. Merk! Typisk finnes det en fabrikkinnstilling som kanskje ikke er tilstrekkelig til å holde vannet rent. Ta kontakt med leverandøren av spaet for opplysninger om hvordan filtersyklusen kan justeres.

2

Et skittent patronfilter virker ikke. Derfor må du alltid sørge for å ha to sett filtre, slik at du alltid har ett som virker og er i bruk når det andre filteret blir renset.

3

Patronfilteret må renses en gang i måneden eller oftere, avhengig av belastningen og hvor ofte spaet brukes. 
Vi anbefaler at du bruker SpaCare Filter Cleaner.

4

Ta den skitne filterpatronen opp av filterhuset og fjern alt synlig smuss mellom lamellene ved å spyle den med rent vann. Legg deretter patronen i en plastbøtte eller et «renserør» og tilsett 1 dl SpaCare Filter Cleaner og rent vann til patronen er helt dekket. 
La filteret stå slik i minst 12 timer og ta deretter opp patronen og skyll den grundig med rent vann. Nå er filteret klar til bruk igjen.

 

 

Deler